Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Iz 2,1-5

Psalm responsoryjny – Ps 122 (121),1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc)

Drugie czytanie – Rz 13,11-14

Aklamacja przed Ewangelią – Ps 85 (84),8

Ewangelia – Mt 24,37-44