Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Rdz 2,7-9; 3,1-7

Psalm responsoryjny – Ps 51 (50),3-4. 5-6b. 12-13. 14. 17 (R.: por. 3a)

Drugie czytanie – Rz 5,12-19

Aklamacja przed Ewangelią – Mt 4,4b

Ewangelia – Mt 4,1-11