Liturgia Słowa

Ewangelia – Łk 19,28-40

Pierwsze czytanie – Iz 50,4-7

Psalm responsoryjny – Ps 22 (21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)

Drugie czytanie – Flp 2,6-11

Aklamacja przed Ewangelią – Por. Flp 2,8-9

Ewangelia – Łk 22,14 – 23,56