Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Wj 17,3-7

Psalm responsoryjny – Ps 95 (94),1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)

Drugie czytanie – Rz 5,1-2. 5-8

Aklamacja przed Ewangelią – Por. J 4,42. 15

Ewangelia – J 4,5-42