Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Lb 24,2-7. 15-17a

Psalm responsoryjny – Ps 25 (24),4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)

Aklamacja przed Ewangelią – Ps 85 (84),8

Ewangelia – Mt 21,23-27