Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Rdz 49,1a. 2. 8-10

Psalm responsoryjny – Ps 72 (71),1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7)

Aklamacja przed Ewangelią – Mądrości Najwyższego

Ewangelia – Mt 1,1-17