Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Jr 23,5-8

Psalm responsoryjny – Ps 72 (71),1b-2. 12-13. 18-19ab (R.: por. 7)

Aklamacja przed Ewangelią – Wodzu domu Izraela

Ewangelia – Mt 1,18-24