Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Iz 49,3. 5-6

Psalm responsoryjny – Ps 40 (39),2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Drugie czytanie – 1Kor 1,1-3

Aklamacja przed Ewangelią – J 1,14a. 12a

Ewangelia – J 1,29-34