Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Ml 3,1-4

Psalm responsoryjny – Ps 24,7-8. 9-10 (R.: por. 10b)

Drugie czytanie – Hbr 2,14-18

Aklamacja przed Ewangelią – Łk 2,32

Ewangelia – Łk 2,22-40