Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Jon 3,1-5. 10

Psalm responsoryjny – Ps 25 (24),4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)

Drugie czytanie – 1Kor 7,29-31

Aklamacja przed Ewangelią – Mk 1,15

Ewangelia – Mk 1,14-20