Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – 1Sm 16,1b. 6-7,10-13b

Psalm responsoryjny – Ps 23 (22),1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b)

Drugie czytanie – Ef 5,8-14

Aklamacja przed Ewangelią – J 8,12

Ewangelia – J 9,1-41