Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – 1Sm 26,2. 7-9. 12-13. 22-23

Psalm responsoryjny – Ps 103 (102),1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)

Drugie czytanie – 1Kor 15,45-49

Aklamacja przed Ewangelią – J 13,34

Ewangelia – Łk 6,27-38