Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Dz 5,12-16

Psalm responsoryjny – Ps 118 (117),2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c)

Drugie czytanie – Ap 1,9-11a. 12-13. 17-19

Aklamacja przed Ewangelią – Por. J 20,29

Ewangelia – J 20,19-31