Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Ez 37,12-14

Psalm responsoryjny – Ps 130 (129),1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc)

Drugie czytanie – Rz 8,8-11

Aklamacja przed Ewangelią – J 11,25a. 26

Ewangelia – J 11,1-45