Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Rdz 12,1-4a

Psalm responsoryjny – Ps 33 (32),4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Drugie czytanie – 2Tm 1,8b-10

Aklamacja przed Ewangelią – Por. Mt 17,5

Ewangelia – Mt 17,1-9