Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Dz 2,1-11

Psalm responsoryjny – Ps 104 (103),1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Drugie czytanie – Rz 8,8-17

Aklamacja przed Ewangelią – Przyjdź, Duchu Święty

Ewangelia – J 14,15-16. 23b-26