Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Iz 58,7-10

Psalm responsoryjny – Ps 112 (111),4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a)

Drugie czytanie – 1Kor 2,1-5

Aklamacja przed Ewangelią – J 8,12

Ewangelia – Mt 5,13-16