Sigla biblijne: Rdz 3,1-15

Bóg dał życie, tchnął w nasze nozdrza tchnienie życia.

Bóg pragnie naszego życia, pragnie życia wiarą.

Kiedy wchodzimy w dialog z grzechem skazujemy się na porażkę. Podejście do drzewa jest spotkaniem z szatanem. Szatan wie jak nas podejść, usidlić, wie jak nas kusić.

Ze złem się nie dyskutuje. Szatan zna naszą przeszłość, zna nasze słabości, wie jak nas pokierować w stronę grzechu.

„Zapłatą za grzech jest śmierć.”  nie tylko ciała, ale też ducha.

Jednak Bóg zaczyna szukać człowieka, wychodzi na poszukiwania. Bóg jest Bogiem nieskończonego miłosierdzia!

„Gdzie jesteś?”  dzisiaj Bóg zadaje Ci takie pytanie. Czy uciekasz i chowasz się przed Nim?

Bóg jest tym, który wychodzi. Poszukuję Cię, obejmuje Swoimi ramionami, troszczy się.

Pozwól Bogu się odnaleźć!