Sigla biblijne: Łk 10,25-37

Sięgamy do jednej z najpiękniejszych przypowieści – o miłosiernym Samarytaninie.

Czy w swoim życiu nie kieruję się w stronę grzechu? Czy nie porzucam modlitwy? Nie zostawiam relacji, nie zaniedbuję wiary, a w konsekwencji nie zostawiam samego Jezusa?

Co jest moim Bogiem? Praca, drugi człowiek, pieniądze, wygodne życie? Czy nie jestem pobity przez grzech?

Jakie jest moje serce? Gdyby je wyciągnąć i położyć na dłoni – jakie ono będzie?

Czy nasza wiara to tylko nasze postawy, wykreowany przez nas wizerunek? Czy za naszą wiarą idą czyny?

Pamiętaj, że Jezus zatrzymuje się w miejscu Twojego grzechu! Jezus zabiera Cię do gospody – do wspólnoty Kościoła!