Sigla biblijne: Mk 1,40-45

Historia uzdrowienia trędowatego.

Co ten trędowaty robi przy Jezusie? Powinien być w odosobnieniu…

Naszym trądem jest grzech. Co gdyby wszystkich ludzi, którzy z powodu grzechu są „trędowaci” oddalić, odizolować od innych?

Jezus Chrystus dzisiaj dotyka trędowatego. Kiedy nie ma leku znajduje się lekarz. Ten, który uzdrawia.

Jezus bierze ten trąd na siebie. Aby zostać oczyszczonym trzeba przyjść do Jezusa.

Nie mamy tego zostawiać dla siebie. Mamy innych przyprowadzać do Jezusa. Powiedz o tym dalej!