o. Adam Dudek CSsR

początki

Nasz duszpasterz

o. Adam Dudek CSsR święcenia prezbiteratu otrzymał w 2018 roku. Pochodzi z okolic Zgorzelca. Wcześniej posługę duszpasterską pełnił w Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium w Niemczech. W Toruniu jest od sierpnia 2019 roku. Duszpasterzem Akademickim został we wrześniu 2020 roku.

Duszpasterstwo

W pracy duszpasterskiej

Ojciec Adam jest człowiekiem wielu zainteresowań: od czysto inżynierskich, po w pełni humanistyczne (dzięki studiom zarówno politechnicznym, jak i filozoficzno-teologicznym). W parafii jest opiekunem wspólnot działających w ramach Duszpasterstwa Akademickiego (Wspólnota studencka „Bacówka”, Wspólnota postudencka „Wieczernik”, Zespół muzyczny „ObDARowani”). Ponadto jest odpowiedzialny za parafialny kurs przedmałżeński, pomaga przy Wieczorach dla Zakochanych, towarzyszy Wspólnocie małżeńskiej „Dom na skale”, jest przewodnikiem rowerowych pielgrzymek, w tym na Jasną Górę. Korzystając z Bożych uzdolnień głosi Chrystusa różnymi formami i środkami, sam dążąc do świętości i zarażając nią innych.

Uczy i pokazuje

Jakim duszpasterzem jest Ojciec Adam?

Przekonajcie się sami 😉 +