o. Adam Dudek CSsR

Katecheta

Nasz duszpasterz

o. Adam Dudek CSsR święcenia prezbiteratu otrzymał w 2018 roku. Pochodzi z okolic Zgorzelca. Wcześniej posługę duszpasterską pełnił w Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium w Niemczech. W Toruniu jest od sierpnia 2019 roku. Duszpasterzem Akademickim został we wrześniu 2020 roku.

Duszpasterstwo

W pracy duszpasterskiej

Ojciec Adam jest człowiekiem wielu zainteresowań: od czysto inżynierskich, po w pełni humanistyczne (dzięki studiom zarówno politechnicznym, jak i filozoficzno-teologicznym). Półetatowo naucza w szkole średniej i współpracuje ze studentami. W parafii jest opiekunem wspólnot działających w ramach Duszpasterstwa Akademickiego (Wspólnota studencka „Bacówka”, Wspólnota mężczyzn „Synowie Józefa”, Zespół muzyczny „Sunday Worship”). Ponadto posługuje na kursie Alpha, jest odpowiedzialny za kursy przedmałżeńskie: parafialne, jak i Wieczory dla Zakochanych, przygotowanie dorosłych do chrztu i bierzmowania. Korzystając z Bożych uzdolnień głosi Chrystusa różnymi formami i środkami, sam dążąc do świętości i zarażając nią innych.

Uczy i pokazuje

Jakim duszpasterzem jest Ojciec Adam?

Przekonajcie się sami 😉 +