Bacówka

Jesteśmy wspólnotą studencką. Zbieramy się co czwartek o godzinie 19:00 w kaplicy Domu Pielgrzyma (40m od kościoła św. Józefa). Po Eucharystii przechodzimy do naszej salki w podziemiach kościoła (wejście H, przez furtkę)

Wieczernik

Jesteśmy wspólnotą postudencką, czyli dla osób trochę starszych, które najczęściej pracują, są już po studiach albo na doktoracie. Spotkania są w 1 i 3 poniedziałki miesiąca. O godzinie 18:30 Eucharystia w kaplicy Domu Pelgrzyma, a potem spotkanie formacyjne w salce DAR (wejście H, przez furtkę)

obDARowani

Zespół muzyczny dla śpiewających i grających, chcących chwalić Jezusa. Próby połączone z formacją odbywają się we wtorki i niedziele o godzinie 18:00 w salce Zespołu (wejście D)
Kalendarz - pokazuje szczegółowo wszystkie wydarzenia w które zaangażowane jest DAR