Jak to się zaczęło…

Od 2020 roku, pomimo pandemi, pojawiały się pytania i głosy o wspólnotę dla osób, które skończyły już studia, pracują, a nie odnajdują się w dotychczasowych formach duszpasterstwa w Toruniu. Po roku nieustających zachęt, pojawiła się większa grupa osób, która postanowiła regularnie, co 2 tygodnie spotykać się, by podejmować dalszą formację wiary.

Minął pierwszy rok od kiedy utworzyliśmy wspólnotę, nazwaną Wieczernikiem. Był to czas spotkań przy Eucharystii i Katechizmie Kościoła Katolickiego, ale także przy wielu innych okazjach, zupełnie już luźniejszych, co widać na zdjęciach. Minął drugi rok formacji, który opierał się na pogłębianiu wiadomości i zwiększaniu świadomości przeżywania Eucharystii. To nie tylko konferencje, ale również wspólne poszukiwanie odpowiedzi na mnóstwo pytań dotyczących tego „Źródła i Szczytu” życia chrześcijańskiego. W ciągu roku akademickiego udało nam się spojrzeć na Jej pierwszą część, czyli Liturgię Słowa.

Właśnie rozpoczęliśmy trzeci rok. Kontynuujemy spotkania dotyczące Mszy św., tym razem skupiając się na Liturgii Eucharystycznej.

Dobrze nam ze sobą i z Jezusem, który nas zebrał. Wciąż jesteśmy młodą wspólnotą, więc i otwartą na każdego, kto chciałby się formować w duchu wiary katolickiej, dołączyć do nas i razem przeżywać część swojego życia. Coraz bardziej uczymy się na czym polega wspólnotowość. Jeśli jesteś po studiach magisterskich, a jeszcze przed 40. rokiem życia – serdecznie Cię zapraszamy.

Naszym duszpasterzem jest o. Adam Dudek CSsR, więc i charakter wspólnoty jest redemptorystowski, choć nie zawsze to widać na pierwszy rzut oka. Ale na czym to polega? To już zapraszamy, by osobiście się przekonać…

Przyjdź, zobacz, zdecyduj!

Galeria