Dom zakonny redemptorystów i parafia św. Józefa w Toruniu

Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela