STRUKTURA DUSZPASTERSTWA

Duszpasterstwo Akademickie Redemptorystów

Duszpasterstwo akademickie, to przede wszystkim studenci, ale również doktoranci, wykładowcy…

Nasze środowisko tworzą wspólnoty:

studencka – „Bacówka”

postudencka – „Wieczernik”

zespół muzyczny – „obDARowani”

Każda z nich proponuje konkretną formację, przestrzeń spotkań, możliwość zaangażowania w ciekawe projekty, rozwój ludzki i przede wszystkim szansę na rozwój wiary i budowanie więzi z Bogiem.

Momentem jednoczącym nas wszystkich jest niedzielna akademicka Msza św. o godzinie 20.00 w kościele św. Józefa, przy którym działa DAR.

Zapraszamy Cię do poznania nas, czy to po niedzielnej Eucharystii na herbacie w salkach DAR, czy to na spotkaniu konkretnej wspólnoty. Więcej informacji w zakładce: Wspólnoty, a terminy spotkań w zakładce: Kalendarz.