STRUKTURA DUSZPASTERSTWA

Duszpasterstwo Akademickie Redemptorystów to żywe drzewo zakorzenione w Jezusie Chrystusie. Bardzo podoba mi się ten obraz – żywego drzewa, albo piękniej – drzewa życia! Korzenie mocno wkopane w Jezusa Chrystusa, który ożywia, uzdrawia, prowadzi, jednoczy, daje Ducha, wzywa do głoszenia i posyła. Takie życie staramy się czerpać od Jezusa i takie przekazywać jako Duszpasterstwo Akademickie.

Fundamentem i życiodajnym Twórcą zarazem jest Jezus – nasz Odkupiciel. Duszpasterstwo na Nim zbudowane jest chrystocentryczne, a z racji współpracy z Redemptorystami, przyjęło charyzmat ewangelizacyjno-modlitewny. Słowo, w którym się rozkochujemy prowadzi nas do Eucharystii, która z jednej strony jest najpiękniejszym spotkaniem z Jezusem, a z drugiej naszą siłą napędową w przekazywaniu Dobrej Nowiny!

Pniem duszpasterstwa jest Wspólnota Studencka Bacówka. Większość studentów ma styczność z tą wspólnotą na samym początku. To z Bacówki wyrosła Wspólnota Małżeńska „Dom na Skale”. To z Bacówki uformowała się Wspólnota Mężczyzn „Synowie Józefa” (nazwa od św. Józefa, patrona parafii, przy której posługuje DA). To przez Bacówkę przeszło wiele osób z Zespołu „Sunday Worship”.

Nie można jednak Duszpasterstwa Akademickiego ograniczyć jedynie do jednej wspólnoty Bacówkowej. Wszystkie wyżej wymienione wspólnoty, kurs Alpha, warsztaty, spotkania formacyjne, pielgrzymki, kursy przedmałżeńskie, wydarzenia ewangelizacyjne, takie jak Jezualia, i tysiące innych „Bożych niesamowitości” to owoc całego Duszpasterstwa Akademickiego! Jego zaangażowania, doświadczenia żywego Jezusa i mocy Ducha Świętego!
Momentem jednoczącym wszystkich w DAR’ze jest nasza niedzielna „20-tka” – Eucharystia z udziałem studentów i środowisk akademickich celebrowana w każdą niedzielę o 20:00 w parafii św. Józefa w Toruniu!